بازاريابي (مطالعة موردي در مورد حلوا شکري دراج)

مطالب دیگر:
📌بارش فکری صفحه۱۶ کتاب کاروفناوری هفتم📌پرسش صفحه ۳۸ کاروفناوری کلاس هفتم مدال آوران المپیک ورزشی کشور چه کسانی هستند📌نمونه پرسشنامه مقیاس اعتیاد به اینترنت📌نمونه پرسشنامه مقیاس سطوح خود انتقادی (LOSC)📌نمونه پرسشنامه مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرگ (EPDS)📌نمونه پرسشنامه مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن📌نمونه پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی (IRQOL)📌دانلود رایگان پیک نوروزی پایه چهارم ابتدایی سال 1396📌دانلود رایگان پیک نوروزی پایه ششم ابتدایی سال1396📌کتابساز هوشمند📌نمونه پرسشنامه هوش هیجانی تراویس و گریوز📌نمونه پرسشنامه مقیاس افسردگی زونگ📌دانلود 1800 مقاله در زمینه کامپیوتر به صورت نرم افزار📌نمونه پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS)📌نمونه پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل📌نمونه پرسشنامه سکوت سازمانی📌نمونه پرسشنامه خلاقیت در زندگی (عابدی)📌نمونه پرسشنامه اضطراب شناختی📌نمونه پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری به خدمات سازمان📌آموزش مدیریت
تحقيق بازاريابي (مطالعة موردي در مورد حلوا شکري دراج)|31013149|gjw
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بازاريابي (مطالعة موردي در مورد حلوا شکري دراج) می باشد.

تحقيق
متشکل از 18صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

مقدمه ............................................................................................................................................................................................... 1
آميزة بازاريابي ............................................................................................................................................................................... 2
محصول ................................................................................................................................................................................ 2
قيمتگذاري .........................................................................................................................................................................
4
توزيع ...................................................................................................................................................................................... 7
تبليغ ..................................................................................................................................................................................... 9
پيشنهادات ........................................................................................................................................................................................ 11

مقدمه
بازاريابي در دنياي امروز و در علم مديريت از مهمترين ارکان بقاي شرکتها ميباشد. بحث خود را با تعريف بازاريابي شروع ميکنيم. بازاريابي عبارت است از تأمين رضايت مشتري به شيوهاي سودآورد. هدف دوگانة بازاريابي عبارت است از جلب رضايت مشتريان جديد، با دادن وعدة ارزش برتر و حفظ مشتريان کنوني از طريق تأمين رضايت آنان. هر سازماني، کوچک يا بزرگ، انتفاعي يا غيرانتفاعي، خانگي يا جهاني بدون داشتن يک بازاريابي سالم هيچ موفقيتي نخواهد داشت. بسياري از مردم چنين ميپندارند که بازاريابي تنها به معني فروش و تبليغ است. امّا بايد بدانيم که فروش و تبليغ بخش نمايان (کوه يخ شناور) بازاريابي است.