بخش فن آوري اطلاعات

مطالب دیگر:
📃ادبیات نظری تحقیق آناتومی سیستم تناسلی زنان، سندرم پیش از قاعدگی (PMS)،📃ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی📃ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي📃ادبیات نظری تحقیق انگل تیلریا، تیلریوز، پاتولوژی گوسفند و گاو، بیماریزایی، تشخیص، علائم بالینی📃ادبیات نظری تحقیق اهل حدیث سیستان📃ادبیات نظری تحقیق اهمیت آب در کشاورزی و پلیمرهای سوپرجاذب و استاكوسورب و آکوازورب📃ادبیات نظری تحقیق اهمیت خانواده و تصمیم گیری های آن📃ادبیات نظری تحقیق اهمیت ریسک در کشاورزی📃ادبیات نظری تحقیق بازاریابی و بازاریابی الکترونیک و مدیریت مشتری تحت وب و قیمت گذاری تحت وب📃ادبیات نظری تحقیق بازی های رایانه ای، کاربردهای آموزشی، تربیتی بازی های رایانه ای📃ادبیات نظری تحقیق بازی، اسباب بازی📃ادبیات نظری تحقیق بردگی در حقوق بین الملل📃ادبیات نظری تحقیق برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام📃ادبیات نظری تحقیق بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانس📃ادبیات نظری تحقیق برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه📃ادبیات نظری تحقیق بهره وری نیروی انسانی📃ادبیات نظری تحقیق بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش📃ادبیات نظری تحقیق بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور📃ادبیات نظری تحقیق بیع و مبیع، ثمن، عین کلی فی الذمه📃ادبیات نظری تحقیق بیماری دیابت
تحقيق بخش فن آوري اطلاعات|31013151|gjw
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بخش فن آوري اطلاعات می باشد.

تحقيق
متشکل از 18صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
مدير بخش فن‌آوري اطلاعات تحت نظارت و رهنمود مستقيم مدير امور برنامه ريزي و منابع انساني انجام وظيفه مي کند و به ايشان در مورد کليه فرايند ههاي خود گزارش مي دهد و در قبال اين مدير امور پاسخگو مي باشد . مدير فن آوري اطلاعات در شورايعالي هماهنگي شرکت و شورايعالي منابع انساني عضويت دارد و مسئول انجام صحيح و مبه موقع وظايف و فعاليتها و برنامه هاي تحخت مديريت خود مي باشد. شايسته ذکر است که در صورتيکه سرپرست يا رئيس يکي از زير مجموعهاي مديريت انتخاب و معرفي نشود و نشده باشد وظائف و مسئوليتهاي مربوطه به آن زير مجموعه به وظائف عمومي مدير فن آوري اطلاعات اضافه خواهد شد.
شرح وظايف کلي بخش
1- تهيه روش اجرايي و دستور العملهاي کاري مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات شرکت (تهيه و تدوين امنيت و مديريت اطلاعات و سياستهاي در خصوص اينترنت...)
2- بررسي و تعيين نيازهاي سخت افزاري شرکت و برنامه ريزي براي تامين نيازمندي ها
3- بررسي و نياز سنجي و نگهداري شبکه کامپيوتري شرکت و برنامه ريزي براي توسعه آن
4- بررسي و تعيين نيازهاي نرم افزاري مجموعه هاي مختلف شرکت و انجام اقدامات لازم براي تهيه يا توليد نرم افزارها و پايگاه داده هاي مورد نياز
5- نگهداري و توسعه و بهبود نرم افزارهاي موجود شرکت متناسب با پيشرفتهاي اطلاعاتي
6- عقد قرار دادهاي پيمانکاري (نرم افزار-سخت افزار-رقومي-و...)
7- آموزش کاربري نرم افزارهاي توليد يا تهيه شده به کاربران با همکاري گروه آموزش
8- ايجاد سايت اطلاع رساني و به روز نگهداشتن آن
گروه سخت افزار و مديريت شبكه
گروه سخت افزار و شبكه تحت نظارت و رهنمود مستقيم مدير فن آوري اطلاعات انجام وظيفه ميكند و به ايشان در مورد كليه فرايندهاي خود گزارش ميدهد و در قبال اين مدير پاسخگو مي باشد . مدير گروه سخت افزار و شبكه در شوراي عالي منابع انساني عضويت دارد و مسئول انجام صحيح و به موقع وظايف و فعاليتها و برنامه هاي تحت مديريت خود ميباشد . شايسته ذكر است كه در صورتيكه سرپرست يا رئيس يكي از زير مجموعه هاي مديريت انتخاب و معرفي نشود و نشده باشد ، وظائف و مسئوليتهاي مربوطه به آن زير مجموعه ، به وظايف عمومي بخش سخت افزار و شبكه اضافه خواهد شد .
شرح وظايف گروه
1 . گروه سخت افزار و شبكه در حيطه سخت افزار موظف به انجام وظايف ذيل است :