اهداف اتاق بازرگاني بين المللي

تحقيق اهداف اتاق بازرگاني بين المللي|31013160|gjw
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع اهداف اتاق بازرگاني بين المللي می باشد.

تحقيق
متشکل از 13صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
اتاق بازرگاني بين المللي سازماني غيرانتفاعي است كه در سال 1919 توسط جمعي از فعالين و صاحب نظران در تجارت بين المللي به منظور دستيابي به اهداف زير تشكيل يافته است.
1 – تسهيل فعاليت هاي بازرگاني بين المللي و تلاش در جهت از ميان برداشتن موانع و مشكلات توسعه آن
2 – تقويت سيستم اقتصاد بازار بر مبناي رقابت بين مؤسسات بازرگاني
3 – تسريع در پيشرفت اقتصادي كشورها اعم از توسعه يافت و در حال توسعه با تأكيد بر مشاركت كلية كشورها در فعاليت هاي اقتصادي جهاني
4 – يكسان سازي مقررات بازرگاني بين المللي از طريق تدوين مقررات محتدالشكل
5 – آموزش مباني تجارت بين المللي از طريق برقراري سمينارها و انتشار كتب و نشريات
6 – كوشش در حل اختلاف بازرگاني بين المللي از طريق داوري و فراهم ساختن امكان سازش بين طرف هاي ذينفع
الف) موقعيت بين المللي اتاق:
اتاق بازرگاني به اقتضاي اهدافي كه تعقيب مي كند با كلية سازمانهاي ذيربط و فعال در امور بازرگاني بين المللي بسيار نزديك دارد. سازمان ملل متحد و مؤسسات تابعة آن از اتاق به عنوان يك نماد مشورتي مجرب و مجهز استفاده مي كنند.